Všeobecné podmínky kurzůPŘIHLÁŠKY

Zaslané přihlášky na kurzy jsou závazné. Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s níže uvedenými organizačními pokyny.

POŘADATEL

Kurzy pořádá společnost O2 IT Services s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, PSČ 140 22, IČO: 02819678. Společnost je registrována Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 223566. Jedná se o 100% dceřinou společnost a člena koncernu O2 Czech Republic a.s.

CENY

Uváděné ceny jsou konečné a jsou uvedeny bez DPH. Pořadatel je plátcem DPH. Sazba DPH bude účtována dle platné legislativy v den fakturace kurzu.

SLEVY

Množstevní slevy jsou stanoveny stejně pro všechny společnosti (bez výjimek):

Počet účastníků Sleva
3 - 4 5 %
5 - 6 10 %
7 - 9 20 %
10 - 12 30 %

REZERVACE KURZŮ A ZMĚNY

Po odeslání rezervace Vám na e-mailovou adresu uvedenou v rezervačním formuláři, obratem odejde potvrzení Vámi zvoleného termínu a kurzu. V případě obsazenosti termínu budete obratem informování o dalších možnostech (resp. navrhneme jiný termín).

SPLATNOST

Kurzy jsou splatné vždy po jejich absolvování na základě odeslané faktury. Fakturu odesílá pořadatel na základě závazné objednávky (on-line ze stránek www.itil.cz) a účastníkem podepsané prezenční listiny. Storno podmínky (ZRUŠENÍ KURZŮ) jsou uvedeny níže. Je-li součástí kurzu složení certifikační zkoušky, je certifikát (tzv. ITIL® version 3 Foundation Examination) odeslán úspěšnému účastníkovi po uhrazení faktury.

ZRUŠENÍ KURZŮ

V případě malého zájmu o vypsaný termín kurzu, budete upozorněni na zrušení kurzu 10 - 14 kalendářních dní před tímto termínem. Konání veřejného kurzu je podmíněno přihlášením nejméně 5 účastníků.
Pokud je vypsán jiný termín kurzu, je nutné vyplnit a znovu odeslat přihlašovací formulář.

Zákazník může zrušit celou závaznou objednávku nebo odhlásit jednotlivé přihlášené účastníky za těchto podmínek:

Storno musí být provedeno písemnou formou a to e-mailem na kontaktní adresu a je platné po potvrzení ze strany O2 IT Services s.r.o.

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ KURZŮ

Veřejné kurzy se konají obvykle v prostorách O2 IT Services s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, PSČ 140 22 (mapa zde)

Pořadatel si vyhrazuje právo změnu místa konání či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. Místo konání může být změněno, ale bude vždy v Praze. Účastníkům je vždy zaslán upřesňující email (nejméně 7 - 10 dní před začátkem kurzu).

Začátky kurzů jsou u jednodenních kurzů od 9:00 hod. a konec kurzu je nejpozději v 17:30 hod. U vícedenních kurzů začíná první den od 10:00 hod., další dny pak od 9:00 hod., konec kurzu je nejpozději v 17:30 hod.

Certifikační zkouška u kurzu ITIL® FOUNDATION česká verze s certifikací v českém jazyce se koná vždy třetí výukový den mezi 16:00 a 17:00 hod..

V průběhu kurzu jsou každých 60-90 minut operativně zařazovány krátké pauzy na občerstvení a v poledne je zařazena hodinová přestávka na oběd.

REALIZACE KURZŮ

ŠKOLÍCÍ MATERIÁLY

Součástí každého kurzu jsou tištěná skripta v českém jazyce. Materiály ke kurzu obdrží každý účastník první den konání kurzu. Součástí všech třídenních kurzů je aktuální verze tištěného výkladového slovníku.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Ubytování není zahrnuto v ceně kurzu.
Pro účastníky kruzu je zajištěno občerstvení. Ke stravování v polední pauze je možné využít firemní restauraci nebo restaurace v okolí.

ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY NA MAJETKU

Účastníci kurzu jsou povinni hlídat si vlastní majetek donesený na kurz a v průběhu kurzu nenechávat majetek bez dozoru (např. v polední pauze). Pořadatel neodpovídá za ztráty mobilních telefonů, notebooků nebo jiného majetku účastníka kurzu.