Audit ITIL®/ITSM

Služby v oblasti auditu jsou našimi konzultanty poskytovány dle konkrétních potřeb zákazníka a vycházejí z podkladů a metodik pro hodnocení souladu předem definovaných pravidel se skutečným stavem. Výstupem auditu je i seznam slabých míst v hodnocené oblasti a návrh jejich optimálního řešení.

V případě zájmu o další informace nám zašlete Vaše požadavky a Vaše kontaktní informace na naši adresu a my Vás bude kontaktovat.