Školení v oblasti ITSM/ITIL®

Řízení služeb ICT s využitím nejlepších zkušeností a praktik dle ITIL® (2 dny)

Obsah kurzu:

 1. Úvod do ITSM
  • Co je ITSM a ITIL
  • Příběh vzniku ITIL a ISO/IEC 20000
  • Verze knihovny ITIL a rozdíly mezi verzemi
  • Co je a co není ITIL, co (ne)lze od ITIL očekávat?
  • Účel a poslání ISO/IEC 20000
  • Vztah ITIL a ISO/IEC 20000
  • Klíčové subjekty participující na rozvoji ITIL
  • Užitečné webové zdroje týkající se ITIL
 2. Základní terminologie ITIL®
  • Služba – Služba IT - Podpůrná služba - Služba infrastruktury - Služba používaná přímo zákazníky
  • Poskytovatel služeb - Zákazník - Uživatel
  • Portfolio služeb - Zásobník služeb - Katalog služeb - Vyřazené služby
  • Konfigurační položka - Konfigurační záznam - Systém správy konfigurací - Konfigurační databáze
  • Dohoda o úrovních služeb - Dohoda o úrovni provozních služeb - Podpůrná smlouva
  • Incident - Náhradní řešení - Problém - Známá chyba - Databáze známých chyb
  • Žádost o službu - žádost - požadavek
  • Změna - Žádost o změnu - Release
 3. 10 nejdůležitějších procesů ITIL® 2011 Edition
  • Správa incidentů
  • Správa událostí
  • Plnění žádostí
  • Správa přístupů
  • Správa problémů
  • Správa změn
  • Správa releasů a nasazení
  • Správa aktiv služeb a konfigurací
  • Správa úrovní služeb
  • Správa kontinuity služeb IT
 4. Service desk
 5. Principy designu a řízení ITSM procesů
  • Co jsou to ITSM procesy a jejich klasifikace
  • Principy řízení ITSM procesů
  • Třináct komponent potřebných pro design ITSM procesů
  • Klasifikace procesních ukazatelů
 6. Principy řízení ITSM projektů aneb jak implementovat prvky best practice
  • Definice ITSM projektu a jeho cílů
  • Tři klíčové aspekty ITSM projektu: lidé, procesy, nástroje
  • Integrace procesů a nástrojů
  • Integrace lidí a nástrojů
  • Integrace lidí a procesů
  • Předpoklady úspěchu ITSM projektu
  • Generický harmonogram ITSM projektu
  • Složení projektového týmu
  • Desatero úspěšného ITSM projektu

Pro koho je kurz určen:

 • IT manažeři střední a nižší úrovně řízení
 • Manažeři dodávky služeb
 • Manažeři v oblasti kvality IT
 • Vlastníci jednotlivých procesů systému řízení služeb v IT
 • Členové implementačních projektových týmů pro procesy oblasti ITSM
 • IT specialisté odpovědní za návrh, zavádění, vylepšování a/nebo řízení jakýchkoli aspektů v oblasti podnikové informatiky (tj. procesů, aktivit, zdrojů, komponent, služeb apod.)

Benefity pro účastníky:

 • Seznámit účastníky s obsahem a způsobem použití rámce ITIL® , se základní terminologií a nejdůležitějšími principy IT Service Managementu.
 • Naučit účastníky prakticky používat knihovnu ITSM best practices.
 • Získat prakticky použitelné znalosti v oblasti navrhování, zavádění, měření a řízení ITSM procesů.
 • Školicí materiály mohou být následně využity jako příručka pro vylepšování systému řízení IT prostředí.
 • Tento kurz se pouze minimálně překrývá s obsahem kurzu ITIL Foundation. Rozdíl mezi oběma kurzy je v tom, že:
  • ITIL Foundation je zaměřen především na to, aby účastníci složili certifikační zkoušku
  • Obsah a rozsah kurzu ITIL Foundation je dán oficiálním sylabem a tedy zde není mnoho prostoru na probírání praktických aspektů ITSM
  • Kurz Řízení služeb ICT s využitím nejlepších zkušeností a praktik dle ITIL® obsahuje informace, které oficiální publikace ITIL buďto vůbec nezahrnují a nebo je nevysvětlují srozumitelně.
termíncena bez DPHúčastníků
zpět