Školení v oblasti ITSM/ITIL®

ITIL® FOUNDATION česká verze s certifikací v českém jazyce (3 dny)

"O2 IT Services s.r.o. is the Licensed Affiliate of the ATO Experts Ltd." logo

Obsah kurzu (založen na oficiálním sylabu):

 • Správa služeb v praxi
 • ITIL® a životní cyklus služby
 • Obecné pojmy a definice
 • Klíčové principy a modely
 • Procesy
 • Funkce
 • Role
 • Technologie a architektura
 • Kompetence a trénink

Pro koho je kurz určen:

 • IT manažeři všech úrovní řízení – CIO, IT manažeři, provozní manažeři
 • Manažeři dodávky služeb
 • Manažeři v oblasti kvality IT
 • Vlastníci jednotlivých procesů řízení služeb v IT
 • Členové implementačních projektových týmů pro procesy oblasti ITSM
 • Zájemci o získání oficiálního mezinárodně platného profesního certifikátu ITIL version 3 Foundation Examination

Benefity pro účastníky:

 • Seznámení se s podstatou, strukturou a účelem toho, co řeší knihovna ITIL®
 • Nabytí znalostí o základní terminologii a nejdůležitějších principech a konceptech ITIL®, o klíčových modelech, základních procesech, funkcích a rolích
 • V závěru třetího dne kurzu účastníci absolvují certifikační test (v českém jazyce), který v případě úspěšného složení vede k získání mezinárodně platného profesního certifikátu ITIL version 3 Foundation Examination
 • Vyzkoušení testovací aplikace ITIL® je možno na zkušební stránce. Login: 709, heslo: test

Doplňující informace:

 • Kurz je možné absolvovat i bez certifikační zkoušky, cena samotného kurzu je 15400 Kč. Požadavek na samotný kurz je nutno uvést do objednávkového formuláře do pole "Poznámka".
 • Tento kurz není vhodný pro zájemce, kteří chtějí skládat certifikační zkoušku u jiného poskytovatele v angličtině.
 • Samotnou certifikační zkoušku bez předchozího absolvování kurzu neposkytujeme, vyjma případů opakování neúspěšné zkoušky. Cena za opakovanou zkoušku je 5500 Kč.
 • Materiály k tomuto kurzu jsou napsány v českém jazyce s uvedením anglických termínů pro slovníkové definice a některé mezinárodně používané výrazy.
 • Součástí materiálů jsou cvičné zkušební testy.
 • Certifikační zkouška je v českém jazyce, prováděná na PC a dohledovaná akreditovaným dohlížitelem. Při zkoušce je povoleno používat pouze tužku a papír na poznámky a vlastní vědomosti a znalosti.
 • Po ukončení zkoušky zná účastník okamžitě výsledek: dosažené skóre v procentech a celkový výsledek zkoušky (Prošel - Selhal).
 • Úspěšní účastníci obdrží zpravidla do dvou týdnů certifikát vystavený certifikační autoritou PEOPLECERT, což je jeden z devíti Examination Institutes pro oblast ITIL.

termíncena bez DPHúčastníků
7. - 9. 3. 201719900,-
zpět