Školení v oblasti ITSM/ITIL®

Úvod do ITSM a základní terminologie ITIL® (1 den)

Obsah kurzu:

 • Co je ITSM a proč je důležité se jím zabývat
 • Co je ITIL, jeho historie a subjekty participující na jeho rozvoji
 • Vysvětlení těchto pojmů a jejich vzájemných souvislostí: služba IT, služba infrastruktury, poskytovatel služeb, uživatel, zákazník, portfolio služeb, katalog služeb, zásobník služeb, konfigurační položka, konfigurační záznam, systém správy konfigurací, konfigurační databáze, SLA, OLA, podpůrná smlouva, incident, závažný incident, náhradní řešení, problém, známá chyba, databáze známých chyb, žádost o službu, požadavek, změna, žádost o změnu, standardní změna, normální změna, naléhavá změna, poradní výbor pro změny, poradní výbor pro naléhavé změny, release, jednotka releasu, balíček releasu, priorita, naléhavost, dopad, událost, jediné kontaktní místo, service desk
 • Celý obsah tohoto kurzu je, byť v mírně stručnějším podání, obsažen v kurzu Řízení služeb ICT s využitím nejlepších zkušeností a praktik dle ITIL®

Pro koho je kurz určen:

 • Pro pracovníky funkčních jednotek:
  • Service Desk
  • Technická správa
  • Správa provozu
  • Správa aplikací

Benefity pro účastníky:

 • Seznámení se s podstatou, strukturou a účelem toho, co řeší knihovna ITIL®
 • Představit ITIL jako rámec řízení služeb
 • Vysvětlit základní terminologii používanou v oblasti řízení služeb
 • Výchozí kurz pro další vzdělávání
termíncena bez DPHúčastníků
zpět